logo

* Ceny usług ustalane są indywidualnie, na podstawie oględzin terenu i konsultacji z klientem.
* Zależne są od uwarunkowań terenowych, wielkości i zakresu prowadzonych prac.
* Za polecenie naszej firmy: 10% rabatu podczas następnej usługi.

Wynajem maszyn:
Wycinarka do darni:                     500,00 zł  doba.
Koparka łańcuchowa:                  65,00 zł mh.
Traktor z glebogryzarką:              100,00zł za 100 m2.
Możliwy dowóz sprzętu. Cena dowozu do uzgodnienia.